Chr. Muziekvereniging Sursum Corda Rijsoord doet oproep aan de inwoners van Rijsoord.

De regering heeft de gemeente Ridderkerk indertijd gesommeerd om meer gescheiden afval in te zamelen. Hierdoor zijn er op enkele plaatsen ondergrondse papiercontainers geplaatst. Dit schijnt maar heel weinig effect te hebben en wat men beoogde is niet haalbaar gebleken. Om het de inwoners gemakkelijker te maken - en zoals het altijd al is geweest - heeft de muziekvereniging er sinds heel lange tijd gewoonte van gemaakt om het oude papier huis aan huis op te halen.

Er vanuit gaande dat er achter iedere voordeur wel een pakje oud papier schuilgaat wil de muziekvereniging de bewoners van Rijsoord vragen om zoveel mogelijk (oud)papier in te zamelen. Nóg meer dan men gewend is te doen.
Dit papier wordt altijd de 1e maandag van de maand opgehaald door de vereniging. Door aandacht voor dit probleem te vragen proberen we te bereiken dat er minder (goed)(oud) papier in de gewone afval kliko (c.q. restafval) terecht komt. Er wordt op dit moment druk vergaderd over een papierkliko - zoals in vele plaatsen al gerealiseerd is -. Niet iedereen zal blij zijn met een extra ‘bak’ in de tuin, hoewel het zoveel makkelijker is, want men zit niet met dozen in de gang… Komend jaar zal er een enquête in Ridderkerk gehouden worden over dit ‘probleem’. Maar tot die tijd blijven we de ‘gewone’ wijze handhaven.

In een simpele doos of even een bundeltje maken en het kan aan de straat worden gezet. U hoeft er niet te ver voor te lopen en het wordt zó voor u weggehaald. Op deze manier sparen wij het milieu en kan het saldo van de verenigingskas bevorderd worden. En ook dít is een zéér belangrijk item voor de muziekvereniging. Blijft een feit dat wij ervan overtuigd zijn dat er véél meer papier in te zamelen is dan dat nu het geval is en daarvoor vragen wij een ieders medewerking. Mocht het nu zó zijn dat u héél erg met het oude papier zit en het staat vreselijk in de weg, dan mag u gerust iemand van onze leden aanspreken en dan proberen wij ervoor te zorgen dat het tussentijds bij u word weggehaald.

Op de volgende data zal het papier worden opgehaald. Mocht het een keer anders zijn dan wordt dit via de media kenbaar gemaakt.

3 maart 2014, 7 april 2014, 5 mei 2014, 2 juni 2014, 7 juli 2014, 4 augustus 2014, 1 september 2014, 6 oktober 2014, 3 november 2014 en 1 december 2014.
De vereniging bedankt de inwoners voor hun hulpvaardige medewerking.

ontworpen en gemaakt door Resultaat Automatisering