Het Orkest, Jeugdorkest en muzieklessen. Sursum Corda Rijsoord is een fanfareorkest en heeft sinds januari 2006 ook een jeugdorkest. Fanfareorkest wil zeggen dat het orkest uitsluitend bestaat uit koperen blaasinstrumenten. Deze blaasinstrumenten zijn onder te verdelen in de groepen zacht en helder koper, de groep saxofoons en een slagwerkgroep. Een nieuw orkestlid zal uiteraard eerst een instrument moeten leren bespelen. Heel jonge kinderen kunnen beginnen met het leren spelen op een blokfluit om zo kennis te maken met het notenschrift en om samen spelen te leren. Tom Leeuwenburg geeft de saxofoon- en blokfluitlessen. Gaat dit goed dan kan er gekozen worden voor een instrument en gaan er lessen gevolgd worden. Dit zal op professionele wijze gebeuren, waarbij er op aan wordt gewerkt om aan een examen te kunnen deel- nemen. Dit wordt als eis gesteld om mee te kunnen spelen in het starters-jeugdorkest. Met andere muzikanten zal in overleg een oplossing worden gezocht voor het volgen van lessen e.d. Men kan meerdere diploma’s halen en naar mate men vordert gaat men door naar het grote orkest. Dit alles gaat in goed overleg. Het grote orkest, welke onder leiding staat van dirigent Truus Migchielsen, doet regelmatig mee aan concoursen, festivals en treden regelmatig op om kerkdiensten te begeleiden en worden er regelmatig concerten gehouden, dit kan zowel een binnen- als een openluchtconcert zijn. Ook is het mogelijk om individueel of als groepje mee te doen aan een concours. Met het jaarlijkse voorjaarsconcert presenteert de gehele vereniging zich aan het publiek.

Het jeugdorkest start donderdagavond vanaf 18.30 – 19.15 uur en het grote orkest repeteert ook op deze avond van 19.30 – 21.30 uur.

Voor meer informatie kunt u bellen met: Jantina van Helden tel.0180-421918 of Cor van Driel, tel.078-6817332.

ontworpen en gemaakt door Resultaat Automatisering